Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Artikel

5 hoogtepunten uit 5 jaar Taalakkoord Noord-Holland Noord

Op 5 september 2016 werd het Taalakkoord akkoord door de regio Noord-Holland Noord (NHN) ondertekend. NHN was het eerste Taalakkoord in Nederland en het eerste Taalakkoord dat aansloot bij het landelijke Taalakkoord. Alle 18 gemeenten, de bibliotheken, UWV NHN, ROC Kop van Noord-Holland, het Leerwerkloket, Stichting Lezen en Schrijven, taalaanbieders, welzijnsorganisaties en de gevangenissen in de regio sloten aan. Samen zetten zij zich in om laaggeletterden te bereiken en te verwijzen naar een passend taalaanbod.

Afbeelding
Animatie Taalakkoord Werkgevers

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit zijn basisvaardigheden waar ieder individu recht op heeft. De deelnemende organisaties van het Taalakkoord NHN zetten zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen in de samenleving.

5 successen uit 5 jaar Taalakkoord NHN
In de 5 jaar dat het Taalakkoord NHN bestaat zijn er veel successen behaald. 5 van die successen lichten we er in dit artikel uit.

  1. Het Taalakkoord kan niet bestaan zonder bedrijven die zich inzetten om laaggeletterdheid aan te pakken. Dat kan op verschillende manieren. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld korte cursussen geven aan medewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersen. In de afgelopen 5 jaar hebben 85 bedrijven in Noord Holland Noord zich aangesloten bij het Taalakkoord.
  2. Om de gang naar de Taalhuizen in de regio laagdrempeliger te maken is er het Ik Wil Leren formulier ontwikkeld. Op dit formulier kan iemand aangeven wat hij of zij graag wil leren; van rekenen met geld tot je kind helpen op school. Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij een Taalhuis in de buurt. Degene die het formulier heeft ingevuld wordt daarna gebeld voor een afspraak in de buurt.
  3. In 2021 hebben 1422 volwassenen in Noord-Holland Noord een taal- of rekentraject gevolgd. Hiervan beheersten 134 volwassenen Nederlanders als eerste taal (NT1), 1288 deelnemers hadden Nederlands als tweede taal (NT2). 
  4. De bibliotheek Kennemerwaard heeft het project Yes we do! ontwikkeld. In dit project begeleiden studenten van hogescholen vroegtijdig schoolverlaters om hun toekomstdromen waar te kunnen maken. Beheersen van de basisvaardigheden is hier een onderdeel van.
  5. Het Taalakkoord is een samenwerking tussen veel partijen in de regio. De samenwerking tussen al deze partijen en de gezamenlijke wil om aandacht te vragen voor, en scholing te bieden aan, mensen met een taalachterstand is een groot succes op zich!

Op 9 september 2021 werd het 5-jarig bestaan gevierd met een bijeenkomst in de Horizoncollege in Heerhugowaard olv Maurice de Greef en Karin Giphart. Een verslag van die bijeenkomst vind je hier.

Meer informatie over het Taalakkoord Noord Holland Noord staat hier.

Informatie over het landelijk Taalakkoord vind je via deze link