Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Aan de slag

''Het aantal laaggeletterden is veel groter dan men denkt. Er is meer bekendheid nodig en er moet rekening mee worden gehouden bij een leven lang ontwikkelen. Alleen zo kan iedereen blijven meedoen op de arbeidsmarkt.''
Afbeelding
Tof Thissen en Geke van Velzen
Uit onderzoek blijkt dat 90.000 Rotterdammers moeite hebben met de Nederlandse taal, waarvan 57% werkend is. De gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten uitvoeren over ‘Taal op de werkvloer’, waar Rotterdamse werknemers én werkgevers bij betrokken zijn.  
Afbeelding
Vrouw leest boek in bibliotheek
Taal op de werkvloer is voor iedereen belangrijk, ook voor de Leerwerkloketten. Leerwerkloket Twente heeft onlangs twee artikelen geplaatst over taal op de werkvloer, vanuit werkgevers- en werknemers perspectief. 
Afbeelding
vrouw met ipad lachend voor bloemen
Werkgevers kunnen weer subsidie aanvragen te om te investeren in de basisvaardigheden van de medewerkers.
Afbeelding
Tel mee met taal
Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We werken daarom aan een betere kwaliteit van leven voor iedereen. 
Afbeelding
Gemeente Utrecht
Tacon is een leider in de industrie voor het verwerken van flexibele materialen zoals tape en folie (snijden/stanzen/lamineren).
Afbeelding
Tacon
Leesbaarheid van juridische stukken is een groot probleem. Zeker bij laaggeletterden. Iedereen krijgt te maken met contracten. Denk aan een arbeidscontract zodra je ergens in dienst gaat.
Afbeelding
Not for lawyers
Wij bieden coaching en training gericht op de arbeidsmarkt en het persoonlijk welzijn van het individu. Onze doelgroep de nieuwe Nederlander.
Afbeelding
Beautiful people
Wij leiden leerlingen op tot timmerman of metselaar/tegelzetter. Taalondersteuning vaktechnische opleiding in de bouw.
Afbeelding
Rijnmond Bouw
Onze stichting helpt bewoners via taallessen hun plekje in de samenleving te vinden. Dit doen ze via reguliere taallessen maar ook door samen op stage te gaan bij bv de Voedselbank Rotterdam.
Afbeelding
Schiedam aan de slag
Taalakkoord Noord-Holland Noord bestaat 5 jaar. In die 5 jaar behaalden ze veel successen. 5 van die successen lichten we uit in dit artikel.
Afbeelding
Animatie Taalakkoord Werkgevers
PAIR is met de volgende kernactiviteiten actief: inburgeringstrajecten, sociale activering, Nederlandse taaltrainingen en re-integratietrajecten. In 2017 is PAIR opgericht om bovengenoemde kernactiviteiten uit te voeren.  
Afbeelding
PAIR samen voor succes
Taal (digitaal) is de basis voor verdere ontwikkeling en samen met bedrijven en gemeenten en bibliotheek kunnen we hier aanwerken (samenwerken).
Afbeelding
Landstede Startcollege
OBD Noordwest is hét bureau en dyslexiecentrum van Noord-Holland voor dyslexiezorg en expertise en advies op het gebied van onderwijs, ontwikkeling & ondersteuning. Met zo'n 75 medewerkers hebben wij alles in huis voor een succesvolle ontwikkeling van kinderen en hun professionals.  
Afbeelding
OBD Noordwest
Trampoline vereniging Triffis uit Alkmaar is een gezonde vereniging met een groot regionaal karakter. In onze thuisbasis ‘ De Meent’, beschikken wij over een top trainingslocatie waar recreanten en topsporters zich kunnen verbeteren op het uitoefenen van de trampoline sport.  
Afbeelding
Trampolinevereniging Triffis
Door middel van arbeidsmatige werkzaamheden de kwaliteiten van Burgers met een psychiatrische handicap vergroten. Dit kan zowel op het domein van technische als sociale vaardigheden.
Afbeelding
Maatwerk
Bworkz is een opleidingsbedrijf dat opleiding en werkervaring met elkaar samenbrengt en zo deelnemers begeleid naar een vaste betaalde baan.
Afbeelding
Bworkz
De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De NRTO telt ruim 500 leden. Een deel van de leden van de NRTO bieden taaltrainingen en trainingen gericht op het opdoen van digitale vaardigheden aan.
Afbeelding
NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
De Bieb voor de Zaanstreek zet zich in voor de bestrijding van laaggeletterdheid in de Zaanstreek. Daarbij is samenwerking met andere partijen van essentieel belang.   
Afbeelding
De Bieb voor de Zaanstreek
Bibliotheek Waterland omvat als werkgebied de gemeentes Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer en Purmerend.
Afbeelding
Bibliotheek Waterland
Taal Leeft! is een inburgeringsschool in Gouda die zich richt op de inburgering van nieuwkomers. Daarnaast richt Taal Leeft! zich op het verbeteren van het taalniveau van alle laaggeletterden. 
Afbeelding
Taal Leeft!
ZPITS is specialist in bij- en omscholingstrajecten. We leveren maatwerk trainingen voor bedrijven, maar begeleiden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij individuele opleidingstrajecten. 
Afbeelding
ZPITS resultaat door ontwikkeling
Werkvloertaal ontwikkelt in samenwerking met bedrijven, instellingen en gemeentes trajecten voor mensen die de taal onvoldoende beheersen. Dit kunnen anderstaligen zijn, maar ook autochtone laaggeletterde Nederlanders.
Afbeelding
Werkvloertaal
Wij verzorgen Taaltraining en Coaching. Wij zijn actief van werkvloer tot in de bestuurskamer. We verzorgen trainingen Nederlands als tweede taal (NT2), taalvaardigheidstrajecten voor individuele medewerkers, groepstrainingen en we ontwerpen en leiden projecten gericht op taalvaardigheid en effectieve communicatie.
Afbeelding
Voorwaartz Taaltaining Coaching
Talenbureau Lexicon doet aan organiseren en uitvoeren van functiegerichte taal- en communicatietrainingen aan medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven en overheden.
Afbeelding
Lexicon
De missie van Integratiewerk is mensen van niet-Nederlandse afkomst toerusten om zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Integratiewerk streeft ernaar dat nieuwkomers zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal speelt daarin een belangrijk rol.
Afbeelding
Integratiewerk
Bij de Taalclub verzorgen we met heel veel passie een intensief programma voor nieuwe Nederlanders waarbij we werken naar deelname in de maatschappij. Wij bieden méér dan taal: empowermenttrainingen, persoonlijke begeleiding en hulp bij het vinden van een dagbesteding.
Afbeelding
Taalclub
TopTaal verzorgt taaltrainingen voor bedrijven op alle taal- en denkniveaus. Wij werken landelijk en geven bij voorkeur incompany trainingen. Wij zijn gespecialiseerd in trainingen Nederlands, voor anderstalige werknemers, maar ook voor medewerkers waarvan Nederlands de moedertaal is.
Afbeelding
TopTaal
Wij zorgen er in samenwerking met diverse organisaties (zoals o.a. de Gemeentes Houten en Nieuwegein, bibliotheken, en Bouwmensen) voor dat nieuwkomers op korte termijn de Nederlandse taal beheersen en dat zij snel bij een Nederlandse werkgever aan het werk kunnen of aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. 
Afbeelding
SVS Inburgering
Samen vormen CBB, Bibliotheekservice Passend Lezen en Stichting Dedicon het Samenwerkingsverband Passend Lezen. Bij het SPL ontwikkelen wij vormen van passend lezen voor mensen met een leesbepekering, zoals blinden, slechtzienden en dyslectische lezers. 
Afbeelding
Dedicon