Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Beautiful People Recruitment Coaching & Training

Wij bieden coaching en training gericht op de arbeidsmarkt en het persoonlijk welzijn van het individu. Onze doelgroep de nieuwe Nederlander.

Op zoek naar nog meer handigheden op het gebied van taal ontwikkeling op de werkvloer. Kennis en sparring met taal actieve organisaties. Meewerken aan taalontwikkeling voor de nieuwe Nederlanders en laaggeletterden.