Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

Bibliotheek Waterland

Bibliotheek Waterland omvat als werkgebied de gemeentes Beemster, Edam-Volendam,
Landsmeer en Purmerend.

Bibliotheek Waterland is de plek waar iedere inwoner aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling kan werken. De bibliotheek bevordert de participatie van deelname aan het maatschappelijk leven van achterstandsgroepen zoals bijvoorbeeld eenzame ouderen, inburgeraars en laaggeletterden. Het NL-Plein (Taalhuis) en de VoorleesExpress zijn
voorbeelden van programma's die hier actief aan bijdragen.

Er is een NL-Plein in elke vestiging (Beemster, Edam, Landsmeer, Purmerend en Volendam met collectie en met diverse lees/praat/schrijfdigitaal-groepen waar men op non-formele wijze aan de elgen (digijtaalvaardigheid kan werken. Het NL-Plein is de plek waar vrijwilligers en mensen met een taalhulpvraag gekoppeld worden, Er zijn ca 30 taalvrijwilligers actief voor de groepen in de vestigingen naast de ca 130 taalvrijwiligers die als individuele taalcoach/taalmaatje mensen verder helpen.

De bibliotheek is een professionele samenwerkingspartner voor andere instellingen en partijen en heeft een positieve houding ten aanzien van samenwerking daar waar dit mogelijkheden biedt om haar doelstellingen verder te realiseren. Binnen de taalksten werkt de Bibliotheek samen met de gemeente, met taalinstituten (Fiolet Taaltraining en IVIO), met Vluchtelingenwerk, met vrijwilligers (o.a. via Gilde en Clup Welzijn) en met Stichting Lezen en Schrijven. De samenwerking wordt o.a. ook gezocht met het Werkplein, sociale wijkteams, Club- en buurthuiswerk, CJG, MEE, Evean, het basisonderwijs en de VoorleesExpress.