Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Artikel

De Beroepentuin

Wij leiden mensen op naar een baan in de Energietransitieberoepen zoals monteur Zonnepanelen, Warmtepompmonteur, monteur Laadpalen, etc. voor de sectoren Techniek en Bouw. Vaktaal en werknemersvaardigheden is een belangrijk onderdeel van onze opleiding.

Wij willen onze kennis en ervaring over vaktaal delen met anderen en ook leren van andere ervaringen.
Uiteraard staan we ook open voor samenwerking en nieuwe initiatieven.