Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

De Bieb voor de Zaanstreek

De Bieb voor de Zaanstreek zet zich in voor de bestrijding van laaggeletterdheid in de Zaanstreek. Daarbij is samenwerking met andere partijen van essentieel belang. Laaggeletterden komen niet ut zichzelf naar een bibliotheek, dus gaat De Bieb de Zaanstreek In om samen met andere partijen gericht hulp te bieden.