Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Gemeente Utrecht

Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. We werken daarom aan een betere kwaliteit van leven voor iedereen. Meer betaalbare woningen, een groene en gezonde omgeving, goede bereikbaarheid en zorg dichtbij en op maat. Daar is behalve lef en ambitie ook samenwerking voor nodig. Want Utrecht maken we samen.

De gemeente Utrecht streeft naar Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Wij willen drempels wegnemen zodat álle Utrechters kunnen meedoen. Taalvaardigheid is de basis voor persoonlijke ontwikkeling en voor meedoen aan het gewone leven en op de arbeidsmarkt. Iemand die de basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden beheerst kan zich overal beter redden. Lukt dat niet, dan ervaren mensen drempels bij het meedoen aan het gewone leven. In Utrecht gaat het om ongeveer 30.000 laaggeletterde volwassenen. In Utrecht hebben we met ons meerjarenplan (digi)Taal is de basis (2019-2022) een stevige basis gelegd voor (digi)Taaleducatie en de komende jaren zetten we in op het versterken en uitbouwen ervan. In het plan van aanpak van januari 2021 zijn naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer ‘Leren om mee te kunnen doen’ vervolgacties geformuleerd.
Wat wij belangrijk vinden voor de stad en onze inwoners, vinden wij óók belangrijk in onze rol van werkgever naar onze eigen medewerkers. Door ons aan te sluiten bij het Taalakkoord willen wij zichtbaar maken op welke manier wij als werkgever aandacht besteden aan taalvaardigheid en taal op de werkvloer. Daarmee willen wij ook andere werkgevers inspireren om hier aandacht aan te geven.