Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Maatwerk centrum voor werk en ontwikkeling

Door middel van arbeidsmatige werkzaamheden de kwaliteiten van Burgers met een psychiatrische handicap vergroten. Dit kan zowel op het domein van technische als sociale vaardigheden.

Uit recent onderzoek is gebleken dat onze deelnemers naast arbeidsmatige activiteiten behoefte hebben aan ontwikkeling op taal en rekengebied. Dit om niet alleen bij te blijven in de snel veranderde maatschappij maar ook om de verbinding te behouden met hun kinderen en familie en directe omgeving.
We werken met deelnemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn.