Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Maatwerk centrum voor werk en ontwikkeling

Door middel van arbeidsmatige werkzaamheden de kwaliteiten van Burgers met een psychiatrische handicap vergroten. Dit kan zowel op het domein van technische als sociale vaardigheden.

Uit recent onderzoek is gebleken dat onze deelnemers naast arbeidsmatige activiteiten behoefte hebben aan ontwikkeling op taal en rekengebied. Dit om niet alleen bij te blijven in de snel veranderde maatschappij maar ook om de verbinding te behouden met hun kinderen en familie en directe omgeving.
We werken met deelnemers die de Nederlandse taal niet machtig zijn.