Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Not for lawyers

Leesbaarheid van juridische stukken is een groot probleem. Zeker bij laaggeletterden. Iedereen krijgt te maken met contracten. Denk aan een arbeidscontract zodra je ergens in dienst gaat. Als je niet begrijpt wat er in een contract staat, moet je (kostbaar) juridisch advies inwinnen. Of je moet een handtekening zetten zonder te weten waarvoor je nu eigenlijk tekent.

Wij maken contracten - en andere juridische documenten - gebruiksvriendelijk en leesbaar. Onze contracten zijn gemaakt dóór advocaten maar niet vóór advocaten. Wij bieden een leesbare arbeidsovereenkomst aan, die door onze gebruikers zelf op maat gemaakt kunnen worden. De overeenkomst is gebruiksvriendelijk omdat de teksten kort en begrijpelijk zijn en het document ter verduidelijking kleuren, afbeeldingen en icoontjes bevat.

Het aanbod zal worden uitgebreid met andere contracten. Wij bieden via ons platform ook tools aan bedrijven om eigen contracten gebruiksvriendelijk te maken.