Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Not for lawyers

Leesbaarheid van juridische stukken is een groot probleem. Zeker bij laaggeletterden. Iedereen krijgt te maken met contracten. Denk aan een arbeidscontract zodra je ergens in dienst gaat. Als je niet begrijpt wat er in een contract staat, moet je (kostbaar) juridisch advies inwinnen. Of je moet een handtekening zetten zonder te weten waarvoor je nu eigenlijk tekent.

Wij maken contracten - en andere juridische documenten - gebruiksvriendelijk en leesbaar. Onze contracten zijn gemaakt dóór advocaten maar niet vóór advocaten. Wij bieden een leesbare arbeidsovereenkomst aan, die door onze gebruikers zelf op maat gemaakt kunnen worden. De overeenkomst is gebruiksvriendelijk omdat de teksten kort en begrijpelijk zijn en het document ter verduidelijking kleuren, afbeeldingen en icoontjes bevat.

Het aanbod zal worden uitgebreid met andere contracten. Wij bieden via ons platform ook tools aan bedrijven om eigen contracten gebruiksvriendelijk te maken.