Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De NRTO telt ruim 500 leden. Een deel van de leden van de NRTO bieden taaltrainingen en trainingen gericht op het opdoen van digitale vaardigheden aan.

De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. De NRTO is gesprekspartner van ministeries, leden van de Tweede Kamer, koepels van het publiek onderwijs, sociale partners, maatschappelijke organisaties als de SER en de Stichting van de Arbeid en de media. Daarnaast brengt de NRTO leden met elkaar en met relevante partijen in contact. We houden leden op de hoogte van relevante ontwikkelingen en er worden regelmatig bijeenkomsten voor hen georganiseerd.

De missie van de NRTO is het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Investeren in de taalvaardigheid van werkenden sluit hier goed op aan. Deze vaardigheden zijn essentieel om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Door te investeren in taalvaardigheid van werkgevers worden niet alleen kosten voorkomen. Als werknemers een taaltraining volgen, levert dat ook echt wat op. Werknemers die taalva ardig zijn , zijn productiever. Ook groeit de betrokkenheid en het zelfvertrouwen. De NRTO ziet voor zichzelf en zijn leden een taak bij de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. De NRTO heeft daarom ook het taalakkoord ondertekend.

Private taalinstituten bieden bij taaltrainingen maatwerk en passen de nieuwste technologie├źn toe. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid onder werkenden. Zo zijn veel leden van de NRTO betrokken bij het landelijke subsidieprogramma Tel mee met Taal 2021-2024.