Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

OBD Noordwest

OBD Noordwest is hét bureau en dyslexiecentrum van Noord-Holland voor dyslexiezorg en expertise en advies op het gebied van onderwijs, ontwikkeling & ondersteuning. Met zo'n 75 medewerkers hebben wij alles in huis voor een succesvolle ontwikkeling van kinderen en hun professionals. Ons specialisme richt zich op kinderen, (voor)scholen, ouders, besturen en samenwerkingsverbanden. Wij adviseren, ontwerpen en implementeren. Onze experts leveren diensten in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Ze werken als critical friend met passie en betrokkenheid. Wij zijn Cedeo-erkend en gecertificeerd volgens de richtlijn ISO 9001 en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD); daarnaast zijn wij lid van branchevereniging EDventure en coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL. Kinderen lezen steeds minder vaak, minder goed en met steeds minder plezier. Hoewel de leesprestaties van basisschoolleerlingen boven gemiddeld goed zijn, dalen die bij middelbare schoolleerlingen. Bijna een kwart van de 15-jarigen loopt het risico om laaggeletterd te worden. In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder (1 op de 6 mensen) moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De uitdaging voor onderwijs, kinderopvang, cultuur, jeugdgezondheidszorg en overheid is om de leesvaardigheid van kinderen te vergroten. Hierdoor wordt de kans op laaggeletterdheid verkleind en kansengelijkheid bevorderd. Wij willen bereiken dat:

  • Educatieve (opvoed)partners van kinderen ‘leesvaardig’ worden de hoogste prioriteit geven. Zonder lezen wordt leren lastig, want dan blijft er veel kennis buiten bereik. Het idee achter educatief partnerschap is dat ouders/verzorgers en onderwijs- & opvangprofessionals hun ervaring en kennis allebei inzetten. Ze kunnen samen meer bereiken voor het kind dan ieder afzonderlijk.
  • Educatieve (opvoed)partners samenwerken aan gelijke kansen voor kinderen; de ongelijkheid in de samenleving neemt toe en dat vormt een risico in het leesonderwijs: goede lezers worden steeds beter en zwakke lezers raken verder achterop.
  • Door kennis te delen als kenniscentrum voor opvang, onderwijs & ontwikkeling kunnen we bijdragen aan de leesvaardigheid van kinderen. Door onze expertise en inzichten te verbinden, willen wij werken aan een duurzame leesaanpak voor de toekomst van kinderen van 2 t/m 14 jaar die direct toepasbaar is in de praktijk. Het doel is dat het verschil tussen goede lezers en zwakke lezers wordt verkleind.
  • Onderwijs- & opvangprofessionals ons kunnen vinden als community waar uitwisseling is van kennis en vaardigheden en ruimte om je te ontwikkelen. 
  • Onderwijs- & opvangprofessionals zich zowel gestimuleerd voelen om doelen te stellen als snel succes ervaren met quickwins voor hun groep.
  • Er aandacht is voor integratie en aansluiting van alles wat al bewezen is en werkt rond het bevorderen van lezen voor ouders/verzorgers, kinderen, opvang en onderwijs. Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer? Onder andere via het verzorgen van professionaliseringstrajecten Taal & Lezen in kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?

Onder andere via het verzorgen van professionaliseringstrajecten Taal & Lezen in kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.