Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

PAIR

PAIR is met de volgende kernactiviteiten actief:
• Inburgeringstrajecten
• Sociale activering
• Nederlandse taaltrainingen
• Re-integratietrajecten

In 2017 is PAIR opgericht om bovengenoemde kernactiviteiten uit te voeren. De medewerkers van PAIR hebben ervaring en expertise op het terrein van inburgering en activering zowel op inhoud als in uitvoering. Al meer dan 15 jaar zijn de medewerkers van PAIR actief in de markt van activering, lesgeven in het NT2 en het ondersteunen van burgers in een kwetsbare positie naar werk, taalverrijking of maatschappelijke participatie. De visie van PAIR is dat NT2-taallessen altijd gecombineerd worden met daadwerkelijke participatie in de samenleving. Voorbeelden zijn: stages, (vrijwilligers)werk en activiteiten op de school van de kinderen. Positieve participatie in de samenleving staat bij PAIR voorop. Bovendien worden naast de reguliere inburgering ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Daarnaast speelt de organisatie voortdurend in op ontwikkelingen en wordt relevante wetgeving op de voet gevolgd. Een goed voorbeeld hiervan is de markt voor re-integratie, inburgering en participatie.

De volgende werkzaamheden zijn als volgt:
• Inburgeringslessen verzorgen
• NT2 lessen verzorgen
• Examentrainingen aanbieden
• Taal op de werkvloer opdrachten uit voeren voor diverse gemeentes en opdrachtgevers

We willen graag onze bijdrage leveren van onze opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. Verder vinden wij het ook van belang dat de taalkloof tussen werknemer en werkgever kleiner wordt en er meer interactie en begrip is op de werkvloer op het gebied van de communicatie van de Nederlandse taal.