Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

PAIR

PAIR is met de volgende kernactiviteiten actief:
• Inburgeringstrajecten
• Sociale activering
• Nederlandse taaltrainingen
• Re-integratietrajecten

In 2017 is PAIR opgericht om bovengenoemde kernactiviteiten uit te voeren. De medewerkers van PAIR hebben ervaring en expertise op het terrein van inburgering en activering zowel op inhoud als in uitvoering. Al meer dan 15 jaar zijn de medewerkers van PAIR actief in de markt van activering, lesgeven in het NT2 en het ondersteunen van burgers in een kwetsbare positie naar werk, taalverrijking of maatschappelijke participatie. De visie van PAIR is dat NT2-taallessen altijd gecombineerd worden met daadwerkelijke participatie in de samenleving. Voorbeelden zijn: stages, (vrijwilligers)werk en activiteiten op de school van de kinderen. Positieve participatie in de samenleving staat bij PAIR voorop. Bovendien worden naast de reguliere inburgering ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Daarnaast speelt de organisatie voortdurend in op ontwikkelingen en wordt relevante wetgeving op de voet gevolgd. Een goed voorbeeld hiervan is de markt voor re-integratie, inburgering en participatie.

De volgende werkzaamheden zijn als volgt:
• Inburgeringslessen verzorgen
• NT2 lessen verzorgen
• Examentrainingen aanbieden
• Taal op de werkvloer opdrachten uit voeren voor diverse gemeentes en opdrachtgevers

We willen graag onze bijdrage leveren van onze opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren. Verder vinden wij het ook van belang dat de taalkloof tussen werknemer en werkgever kleiner wordt en er meer interactie en begrip is op de werkvloer op het gebied van de communicatie van de Nederlandse taal.