Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

SVS-Inburgering Taal Cultuur Werk

Het is voor nieuwkomers in Nederland niet makkelijk om een plek te vinden in de maatschappij en zonder de juiste begeleiding en ondersteuning kan het vele jaren duren voordat het leven in Nederland op de rit is. Wij zorgen er in samenwerking met diverse organisaties (zoals o.a. de Gemeentes Houten en Nieuwegein, bibliotheken, en Bouwmensen) voor dat nieuwkomers op korte termijn de Nederlandse taal beheersen en dat zij snel bij een Nederlandse werkgever aan het werk kunnen of aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. We bereiden nieuwkomers zo goed mogelijk voor op de Nederlandse arbeidsmarkt (door o.a. gerichte vakscholing) zodat zij met voldoende zelfverzekerdheid kunnen gaan solliciteren en kansrijker zijn.
Nederlandse taallessen gericht op Spreken, Schrijven, Lezen en Luisteren van niveau 0 tot niveau C1

Begeleiding naar de arbeidsmarkt : ONA, Taalstages, Taal op de werkvloer

Beroepsbegeleiding: Bouwen aan zelfredzaamheid (gericht op de Bouw), Statushouders geïnstalleerd (Installatietechniek), At your service (Keuken Assistent Horeca)

Op welke manier heeft SVS Inburgering Taal Cultuur Werk ervaring met Nederlands op de werkvloer?


Wij hebben in opdracht van de gemeente Houten het BAZ (Bouwen aan Zelfredzaamheid) project gedaan. Tien statushouders hebben hun algemene taal niveau verhoogd en vaktaal geleerd voor het beroep van metselaar, schilder of timmerman. Daarna hebben deze cursisten een vakopleiding gedaan. Op dit moment werken we in opdracht van de Horeca Academie in Voorburg/ Den Haag. We geven daar een cursus ‘Vaktaal voor de Horeca’ die de cursisten van niveau 1F naar 2F brengt.