Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

Taal Leeft!

Taal Leeft! is een inburgeringsschool in Gouda die zich richt op de inburgering van nieuwkomers. Daarnaast richt Taal Leeft! zich op het verbeteren van het taalniveau van alle laaggeletterden. Door het geven van professionele maatschappelijke begeleiding zorgt Taal Leeft! ervoor dat cliĆ«nten zo snel mogelijk zelfredzaam worden.


Op welke manier heeft Taal Leeft! ervaring met Nederlands op de werkvloer?

 

Om de taalachterstand op de werkvloer aan te pakken ben ik in 2020 als projectleider werkzaam geweest bij het project GRIP op werk. Bij dit project van VluchtelingenWerk Rotterdam werden statushouders aan een (vrijwillige) arbeidscoach gekoppeld. Rotterdamse ondernemers bereidde de deelnemende statushouders voor op passende werk(ervarings)plek op de Nederlandse arbeidsmarkt met als doel het opdoen van vakgerichte kennis, het leren van vakgerichte taal en de taalvaardigheid van werknemers met een taalachterstand te verbeteren.