Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Artikel

Taalcentrum-VU

Met aandacht en zorg denken we mee over de beste oplossing voor jouw (ver)taal- of communicatievraagstuk. Vanuit onze centrale locatie naast de VU, aan de rand van de Zuidas, zijn wij preferred supplier voor opdrachtgevers in de sectoren onderwijs, onderzoek, overheid, vastgoed, advocatuur, verzekeraars, woningbouw en vele andere. Ons vertaalbureau staat garant voor kwaliteitsvertalingen van en naar elke taal. Voor taal- en communicatietrainingen schakelen we onze trainers in die je helpen met meer gemak, vertrouwen én plezier te spreken of schrijven in het Nederlands en Engels. En heb je een tekstvraag? Onze tekstredactie laat woorden écht werken voor jouw organisatie én natuurlijk de lezers. Taalcentrum-VU vindt het belangrijk dat elke burger de communicatie die hij of zij ontvangt ook daadwerkelijk kan begrijpen. Brieven en e-mails in onduidelijke taal sluit hele bevolkingsgroepen buiten, dat willen wij voorkomen. Daarom trainen en begeleiden wij bedrijven om hun communicatie raak te verwoorden. Wij hebben veel B1-trainingen verzorgd bij overheden en andersoortige bedrijven. Tijdens deze trainingen leren de deelnemers om duidelijk en begrijpelijk te schrijven en hun taalgebruik aan te passen aan hun lezer. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat burgers minder vaak opnieuw contact moeten opnemen om toelichting te vragen. Hierdoor zullen werkprocessen efficiënter verlopen.