Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

Taalclub B.V.

Bij de Taalclub verzorgen we met heel veel passie een intensief programma voor nieuwe Nederlanders waarbij we werken naar deelname in de maatschappij. Wij bieden méér dan taal: empowermenttrainingen, persoonlijke begeleiding en hulp bij het vinden van een dagbesteding. Alles om onze members hun draai te laten vinden in de Nederlandse maatschappij. Het programma van de Taalclub is ontwikkeld in samenwerking met taalprofessionals en nieuwe Nederlanders (vergunninghouders).

Naast inburgering houden wij ons ook bezig met de aanpak van laaggeletterdheid. Wij bieden drie verschillende trajecten aan, aan deelnemers die nog moeite hebben met de Nederlandse taal. Traject 1 richt zich op het meedoen in de maatschappij. Dit is voor mensen die een afstand hebben tot de maatschappij en de arbeidsmarkt. Traject 2 richt zich op mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Traject 3 richt zich op mensen die al werkzaam zijn, maar nog moeite hebben met de Nederlandse taal. In alle drie de trajecten combineren wij de taallessen met empowermenttrainingen. Naast de fysieke lessen bieden wij ook een online leeromgeving aan. In deze leeromgeving gaan we verder met de onderwerpen die tijdens de les aan bod zijn geweest.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?


Wij verzorgen momenteel lessen aan Poolse mensen die in Nederland al werkzaam zijn, maar nog moeite hebben met de Nederlandse taal. Wij geven gericht les op communicatie op de werkvloer, denk hierbij aan de volgende thema’s; werkinstructies opvolgen, communicatie met collega’s, evaluatiegesprekken, ziekmelden, vrij vragen, etc. De lessen zijn een combinatie van empowermenttrainingen en Nederlandse taal.