Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Tips en tools voor ambassadeurs

Tips voor ambassadeurs

 

1. Deel uw ervaringen met het Taalakkoord op werkgeversbijeenkomsten

Voorbeelden van anderen zijn verhelderend en inspirerend. Het Programmateam Taalakkoord organiseert landelijke bijeenkomsten als het congres van Tel mee met Taal, waar werkgevers hun ervaringen delen. Ook op regionale werkgeversbijeenkomsten kunt u het Taalakkoord ter sprake brengen. Vertel bijvoorbeeld:

 • Waarom u zich heeft aangesloten: waarom vindt u aandacht voor taal belangrijk?
 • Hoe u de taalvaardigheid van uw werknemers verbetert: welke stappen heeft u genomen?
 • Wat dit concreet heeft opgeleverd:
  • Verlaagde verzuimcijfers, verhoogde medewerkers- en klanttevredenheid, verhoogde veiligheid, minder incidenten
  • Hier kunt u ook de argumentenkaart voor gebruiken

2. Leg uit hoe een taaltraject werkt

 • Hoe heeft u de taalbehoefte van uw bedrijf in kaart gebracht?
 • Hoe bent u bij uw taalaanbieder terechtgekomen? Welke rol heeft de taalaanbieder gespeeld in het traject? Voor taal op de werkvloer kunt u kijken bij de taalaanbieders die partner van het Taalakkoord zijn. Zij zijn taalaanbieders met meerjarige ervaring op het gebied van Nederlands op de werkvloer. 
 • Hoe ziet een taaltraject op de werkvloer eruit? Geef voorbeelden van situaties op de werkvloer die in een taaltraining worden behandeld.

3. Verwijs naar andere inspirerende voorbeelden

4. Werk samen met de adviseurs van het leerwerkloket uit uw regio

5. Vergeet de werknemers niet

 • Richt uw boodschap niet alleen naar directeuren of HR-medewerker van andere organisaties, maar spreek ook tot de verbeelding van de medewerker.