Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

TopTaal

TopTaal verzorgt taaltrainingen voor bedrijven op alle taal- en denkniveaus. Wij werken landelijk en geven bij voorkeur incompany trainingen. Wij zijn gespecialiseerd in trainingen Nederlands, voor anderstalige werknemers, maar ook voor medewerkers waarvan Nederlands de moedertaal is. Het doel van onze trainingen is dat werknemers beter kunnen functioneren op hun werk, kunnen doorgroeien naar een andere positie, of hun kans vergroten op het vinden van ander passend werk.

De opdrachtgever staat bij ons centraal. Wij bieden maatwerk, op ieder niveau en voor iedere sector, in
groepsverband of individueel. De training wordt geheel in overleg vormgegeven, gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en doelen van de werknemer(s). Ook de locatie van de training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Wij maken het onze opdrachtgevers graag zo makkelijk mogelijk, door bijvoorbeeld alle administratieve zaken op ons te nemen. Al onze trainingen zijn op maat en worden samengesteld op basis van de intakeresultaten, doelstellingen van de opdrachtgever en de leerdoelen van de medewerkers. Ieder traject begint met een intake met de werknemer(s). Aan de hand van de resultaten uit de intake wordt vervolgens een trainingsvoorstel opgesteld, waarin het lesprogramma zoveel mogelijk aansluit op de werksituatie van de deelnemer(s). Daarbij wordt bij iedere training de meest geschikte docent geselecteerd.

De lessen zijn gericht op situaties op de werkvloer, zodat het geleerde direct is toe te passen in de praktijk. Het lesmateriaal, gebaseerd op algemene lesmethodes en toegespitst op de dagelijkse praktijk. Hiervoor maken we zoveel mogelijk gebruik van concreet materiaal van de werkvloer en situaties uit de praktijk van de deelnemers. Werknemers verbeteren hun taalniveau in het algemeen en specifiek voor de werksituatie. Ze kunnen het geleerde direct toepassen in werk en privé, zodat hun taalniveau zich snel ontwikkelt. Voor specifieke branches hebben wij onze dienstverlening een label gegeven. Zo werken wij voor de zorgsector onder de naam Taal in de Zorg. Voor de schoonmaakbranche geven wij taaltrainingen onder de naam Taal in de Schoonmaak. Andere voorbeelden zijn Taal in de Bouw, Taal in de Logistiek etc. Taal in het Bedrijf is onderdeel van de TopTaal groep. Onder de TopTaal groep valt ook TopTaal NT2-experts. TopTaal NT2-experts verzorgt al jarenlang taaltrainingen in opdracht van de gemeente Amsterdam, van alfabetisering tot volledige trajecten ter voorbereiding op het NT2 Staatsexamen. Daarnaast verzorgt TopTaal NT2-experts verschillende taalcursussen en examentraining inburgering voor particulieren.

Op welke manier heeft TopTaal ervaring met Nederlands op de werkvloer?


Werknemers die de Nederlandse taal leren zijn beter inzetbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld beter rapporteren naar de klant, communiceren met collega’s en leidinggevende, nemen actiever deel aan het werkoverleg, zijn betrokken en begrijpen de veiligheidsinstructies of hygiënevoorschriften beter. Taal is zo belangrijk! Werknemers die de taal voldoende beheersen zijn letterlijk mondiger. Het zelfvertrouwen neemt toe, de medewerker is zelfredzamer, zijn doorgroeikansen en opleidingsmogelijkheden worden vergroot
en de motivatie neemt toe. De wereld verandert snel, en het werk ook. Het is belangrijk dat alle werknemers kunnen meebewegen in de dynamische werkomgeving van tegenwoordig en daarbij niet belemmerd worden door een beperkte taalvaardigheid.

Zowel op het werk als privé wordt een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden en daarmee ook op de lees- en schrijfvaardigheid van de bevolking. Helaas is gebleken dat maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hier moeite mee hebben. Omdat ongeveer de helft van de doelgroep laaggeletterden een baan heeft, draagt Taal in het Bedrijf graag een steentje bij aan het bereiken en scholen van deze taalbehoeftige medewerkers. Het rendement hiervan is hoog, niet alleen voor de werknemer en werkgever, maar ook voor de maatschappij in het algemeen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die goed kunnen lezen en schrijven minder gezondheidsproblemen hebben, beter met geld om kunnen gaan en makkelijker aan het werk komen of blijven. Dit levert de samenleving uiteindelijk veel op.