Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

Voorwaartz Taaltraining – Coaching B.V

Wij verzorgen Taaltraining en Coaching. Wij zijn actief van werkvloer tot in de bestuurskamer. We verzorgen trainingen Nederlands als tweede taal (NT2), taalvaardigheidstrajecten voor individuele medewerkers, groepstrainingen en we ontwerpen en leiden projecten gericht op taalvaardigheid en effectieve communicatie.

Op welke manier heeft Voorwaartz Taaltraining en Coaching B.V. ervaring met Nederlands op de werkvloer?


Het Taalakkoord is voor ons een middel om onze doel te realiseren: Leveren van een gerichte bijdrage aan de ontwikkeling van mensen, bedrijven en organisaties. Hierbij benutten we de mogelijkheden die mensen hebben en stellen we taal als bindende factor centraal.