Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Werkse!

Werkse! begeleidt Delftenaren met een arbeidsbeperking. Wij bieden hen beschut werk in onze werkleerbedrijven. Wij hebben volop werk in groenonderhoud, schoonmaak, assemblage, post, catering en beveiliging. Daarnaast begeleiden we mensen vanuit de uitkering richting een betaalde baan via ons geïntegreerde werkgeversservicepunt.