Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Artikel

Werkvloertaal

Werkvloertaal ontwikkelt in samenwerking met bedrijven, instellingen en gemeentes trajecten voor mensen die de taal onvoldoende beheersen. Dit kunnen anderstaligen zijn, maar ook autochtone laaggeletterde Nederlanders. We geven les op onze drie taalscholen (van alfabetisering t/m het staatsexamen II niveau), maar geloven ook sterk in het belang van de praktijk bij het leren van een taal. Daarom hebben we voor verschillende sectoren groepsgerichte taalwerktrainingen ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld veilig en gezond werken aan bod komen, maar ook de specifieke procedures en regels van het bedrijf waar de deelnemers werken of stage lopen. Daarnaast bieden we individuele taalcoaching aan. Samen met de werkgever kijken we wat er echt nodig is op de werkvloer. Op basis daarvan stellen we een programma op maat samen: de taalcoach loopt soms letterlijk mee met de werknemer, om de juiste taal- en werknemersvaardigheden aan te leren.

Op welke manier heeft Werkvloertaal ervaring met Nederlands op de werkvloer?


Werkvloertaal is al ruim vijf jaar partner van bedrijven, gemeentes en instellingen in het vormgeven van trajecten Nederlands op de werkvloer. We spreken de taal van de verschillende sectoren: van de horeca tot aan de zorg. Ook hebben we ervaring met het ondersteunen bij het praktijkdeel van beroepsopleidingen en bij het behalen diverse certificeringen (denk aan het VCA).