Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Artikel

Yolanda Bos

Organisatie - adviesbureau - bedrijfsopleiding - training.
 

Vanuit mijn bedrijf ben ik op zoek naar een hybride invulling als trainer (Academie voor Innovatief Trainen), veranderkundige( Master MCC) en docent Nederlands (2e graad). Een goede taalbeheersing en een krachtige communicatie zijn van betekenis om verschil te kunnen maken op de werkvloer en in het dagelijks leven. Vanuit mijn rol als trainer en veranderkundige help ik mensen en teams bij hun vraagstukken, ontwikkeling en veranderingen. Hen helpen groeien in hun functioneren en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid heeft mijn hart. In die zin wil ik als taalaanbieder, zowel vanuit het perspectief van organisaties als vanuit de mens, een betekenisvolle bijdrage bieden. 
 

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer? 

Vanuit mijn rol als docent Nederlands 2e graad (twintig jaar binnen het middelbaar beroepsonderwijs) heb ik mijn ervaring opgedaan binnen de driehoek onderwijs, maatschappij en arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om generiek Nederlands om het mbo-diploma te kunnen halen en om beroepsgericht Nederlands. Ik heb veel zakelijke communicatietrainingen gegeven. Ik heb kennis van de verschillende taalniveaus en heb instellingsexamens  Nederlands ontwikkeld. Binnen schakeltrajecten naar beroepsopleidingen heb ik ervaring als NT2 docent.