Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Aan de slag

SCHUNCK* is een multidisciplinaire culturele instelling die een architectuurinstituut, een collectie hedendaagse beeldende kunst, een afdeling presentaties, een openbare bibliotheek en een muziek- en dansschool met elkaar verenigt. Huizend in het Glaspaleis, een modernistisch Rijksmonument van architect Frits Peutz en in vier andere vestigingen in Heerlen.
Afbeelding
SCHUNCK*
Wij vinden het belangrijk dat alle werknemers in Nederland dezelfde kansen en mogelijkheden hebben qua werk, maar ook in de samenleving in het algemeen. Het niet of niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal (mondeling en/of schriftelijk) kan een belemmering vormen.
Afbeelding
Opleiden in bedrijf
Mister Dutch is een bureau voor taaltoetsen en taaltrainingen. U kunt bij ons terecht voor taaltrainingen, maar ook voor taaltoetsen. Onze klanten zijn werkgevers, gemeenten, en taalaanbieders.
Afbeelding
Mr Dutch
TAMA TalentCentrum is een maatschappelijke organisatie, actief op het gebied van taal en (re) integratie. Wij bieden NT2 lessen aan op alle niveaus van alfabetisering en inburgering tot niveauverhoging. 
Afbeelding
Tama
Het ITTA is een kennisinstituut voor taalontwikkeling, als projectorganisatie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, met ruim 25 jaar ervaring met Nederlands op de Werkvloer.
Afbeelding
iTTA
Interlect verzorgt al meer dan 25 jaar taalcursussen Nederlands voor laag- en hoogopgeleide Nederlanders en anderstaligen. Klanten van Interlect zijn altijd werkgevers die het belang onderkennen van een goede Nederlandse taalbeheersing. 
Afbeelding
Interlect
Taal op de werkvloer voor laag- en hoogopgeleiden. Trajecten worden op maat gemaakt en zijn afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.
Afbeelding
Flair Talen
Fiolet wil graag meer zijn dan alleen een taalschool. Wij willen mensen verbinden zodat onze cursisten vroegtijdig onderdeel kunnen zijn van de Nederlandse samenleving. Een belangrijk onderdeel van participeren is de taal.
Afbeelding
Fiolet Taaltrainingen
Stichting EdINOVA heeft ten doel: de stimulering en het ondersteunen van de eigen kracht van mensen ter bevordering van hun integratie in en deelname aan de Nederlandse samenleving. 
Afbeelding
EdINOVA
EBC Talen is een taleninstituut met ruim 30 jaar ervaring in het verzorgen van taaltrainingen op de werkvloer in meer dan 20 verschillende talen. We verzorgen trainingen voor laag- en hoog opgeleiden op alle taalniveaus. Taalvakwerk is sinds 2015 onderdeel van EBC Talen.
Afbeelding
EBC talen
De Taaltrainer organiseert taal- en cultuurtrainingen voor bedrijven en overheden. Met een klein en betrokken team op kantoor in Amersfoort en zo'n 40 trainers 'in het veld' geven we vooral trainingen in het Nederlands (NT1 en NT2), Engels, Duits en Frans. 
Afbeelding
De Taaltrainer
De Acedemie voor Taal en Rekenen verzorgt online taalonderwijs, inclusief begeleiding en tussentijdse toetsen. Voor 1F, 2F en 3F.
Afbeelding
De Academie voor Taal en Rekenen
Samen vormen CBB, Bibliotheekservice Passend Lezen en Dedicon het Samenwerkingsverband Passend Lezen. Bij het SPL ontwikkelen wij vormen van passend lezen voor mensen met een leesbepekering, zoals blinden, slechtzienden en dyslectische lezers.
Afbeelding
CBB
Door te luisteren naar de wensen van alle partijen, de verschillen tussen gemeente en bedrijf te accepteren en transparant en voortvarend te werk te gaan, heeft Bogaers Talen sinds 1986 vertrouwen opgebouwd.
Afbeelding
Bogaers Taleninstituut B.V.
Babel verzorgt taalcursussen, taalexamens en communicatietrainingen sinds 1983. Cursussen zijn er voor Nederlands (NT2 en NT1), Engels, Spaans, Duits, Italiaans, Frans, Chinees, Japans, Zweeds, Russisch, Arabisch, Turks en Portugees. Babel is taalpartner van de Universiteit Utrecht.
Afbeelding
Babel talen
Het Arcus College is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) met diverse locaties in Zuid-Limburg.
Afbeelding
Arcus
Het Alfa-college biedt naast mbo-onderwijs diverse educatieve cursussen, trajecten en projecten voor werkenden en werkzoekende volwassenen gericht op taalniveauverhoging, activering en voorbereiding op (vrijwilligers-) werk en/of een vervolgopleiding. 
Afbeelding
Alfa-college
Stichting tanteLouise-Vivensis wil zich graag aan het Taalakkoord verbinden om verschillende redenen.
Afbeelding
stichting tanteLouise-Vivensis de beste zorg, waar thuis ook is
Het ondersteunen van maatschappelijke doelen is een belangrijke focus voor ons. Het bevorderen van leesvaardigheid, digitale vaardigheden en cijfer vaardigheden achten wij van groot belang voor onze volgers en mensen in het algemeen.
Afbeelding
Den Helder Suns
Er zijn anderhalf miljoen volwassen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Dat betekent dat onze stichting ook aandacht moet hebben voor laaggeletterden op ons bedrijventerrein. 
Afbeelding
't Lokaal
Stichting Huis wil de werkgevers van de mogelijkheden informeren die er zijn op het gebied van taalondersteuning en het bevorderen van uitwisseling van kennis en ervaring op dit gebied.
Afbeelding
Stichting Huis van het Werk wie wil ik worden
Senzer is de mening toegedaan dat personen zonder taalachterstand meer kansen maken. Niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook in hun sociaal leven.
Afbeelding
Senzer
Vanuit het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) bieden wij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een jaar betaalde werkervaring aan al dan niet icm een (vak)opleiding. 
Afbeelding
Philips
MORE HUMANRESOURCES wil mensen weer aan het werk te helpen. Mensen die door welke omstandigheid dan ook thuis zitten, maar graag willen werken en hun leven weer op de rit willen krijgen. 
Afbeelding
More BV
Wij bieden kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar, naast de thuissituatie, een omgeving waarin zij in groepsverband opgevangen, verzorgd en begeleid worden door daarvoor speciaal opgeleide groepsleidsters. 
Afbeelding
Kinderopvang Stap voor Stap
Ferm Werk is voor de gemeenten Bodegraven – Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening.
Afbeelding
Ferm Werk
Als organisatie vinden wij het belangrijk tijd en aandacht te besteden aan de taalvaardigheid van onze medewerkers. Taal/communicatie is in ons vak van groot belang. 
Afbeelding
Babino BV
WVS-Groep is een leerwerkbedrijf waarbij werkzoekenden via een intensief traject zoveel als mogelijk arbeidsfit worden gemaakt. Dit geldt voor mensen met een SW-indicatie en voor alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Afbeelding
WVS-Groep
De kernactiviteit van WSD is het matchen, inzetten en ontwikkelen van zoveel mogelijk mensen die behoren tot de Participatiewet. Hiervoor werken wij samen met gemeenten en werkgevers. Samen creëren wij duurzame kansen en werk.
Afbeelding
WSD
Weener XL is het werkontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij zijn er voor Bosschenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie voorop staan.
Afbeelding
Weener XL