Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Achtergrondinformatie en onderzoek

Taalvaardigheid verschilt per branche

Bijna 14% van de werkenden in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat komt neer op 1,1 miljoen werknemers. Circa 9%, in absolute aantallen gemeten 740.000 werknemers, is zelfs laaggeletterd.

De mate van geletterdheid verschilt aanzienlijk per branche. In de sector schoonmaak is het percentage medewerkers met een lage taalvaardigheid het hoogst, in de sector informatie het laagst. Het ECBO heeft in opdracht van het ministerie van SZW cijfers over geletterdheid gekoppeld aan SBI-codes (branches en sectoren).

Naast de schoonmaak zijn er ook andere sectoren waar relatief veel mensen werken met een lage taalvaardigheid: bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, vervaardiging van overige goederen, reparatie en handel van auto’s en motorfietsen en aanhangers, bouw en horeca.

In 2019 heeft Stichting Lezen en Schrijven onderzoek uitgevoerd naar de spreiding van geletterdheid naar sectoren.

Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid - onderzoek PWC 

Rapportage: Investeren in taal levert veel op

De rapportage "Investeren in taal levert veel op!" van Capgemini Consulting laat drie businesscases zien voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche. De drie onderzochte bedrijven zijn Mommers schoonmaak, Hago Zorg en Asito. Het onderzoek is uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de kosten en baten voor werkgevers als het gaat om de investeringen in taal.