Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Aansluiting NRTO bij het Taalakkoord

De Leerwerkloketten bouwen al ruim 5 jaar aan bewustwording om aan de slag te gaan met taal op de werkvloer. Aandacht voor alle basisvaardigheden (taal, rekenen, digitaal) is ontzettend belangrijk. Dit doen we met het hele netwerk! Op 17 januari overhandigde Rieky Janssen (landelijk manager Leerwerkloketten) het certificaat van aansluiting aan Ria van ’t Klooster (directeur NRTO). We zijn ontzettend blij dat NRTO aansluit bij het Taalakkoord, waar inmiddels bijna 130 opleiders en ruim 200 werkgevers bij zijn aangesloten.

NRTO is een ambassadeur die haar netwerk blijft inspireren met kennis en goede voorbeelden over taal op de werkvloer. Samen met NRTO, de opleiders en werkgevers, werken de Leerwerkloketten verder om nog meer mensen de kans te geven zich een leven lang te blijven ontwikkelen.