Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Campagne 'Doe meer met taal' gestart

Op 8 december is de landelijke campagne ‘Doe meer met taal’ gestart, een initiatief van het programma ‘Tel mee met Taal’. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, waarin zij mensen willen aanmoedigen zichzelf te blijven ontwikkelen. De Leerwerkloketten stimuleren een leven lang ontwikkelen voor iedereen, ook op het gebied van taal. Op de pagina ‘sollicitatiebrief schrijven’ wordt er doorgelinkt naar een artikel van het Leerwerkloket.

Hier is de campagne te bekijken:  https://www.doemeermettaal.nl/.