Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Lancering van 'Taalwerkt.nl'

Investeren in basisvaardigheden als rekenen, taal en digitale vaardigheden werpt vruchten af. Ook op de werkvloer. Daarom lanceerde het Expertisepunt Basisvaardigheden op 31 maart de landelijke website www.taalwerkt.nl. 

Op www.taalwerkt.nl vinden werkgevers advies, tips en mogelijkheden om aan de slag te gaan met basisvaardigheden op de werkvloer. Jonne Groot, projectleider Tel mee met Taal van het ministerie van OCW) lanceerde de website tijdens een online evenement voor werkgevers.  

Hier is de website te bekijken: www.taalwerkt.nl.