Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Rotterdams onderzoek ‘Taal op de Werkvloer’

Uit onderzoek blijkt dat 90.000 Rotterdammers moeite hebben met de Nederlandse taal, waarvan 57% werkend is. De gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten uitvoeren over ‘Taal op de werkvloer’, waar Rotterdamse werknemers én werkgevers bij betrokken zijn. Het doel is erachter komen wat er nodig is om werkgever en werknemer met elkaar in gesprek te laten gaan over taalvaardigheid. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de werknemer in actie komt als het taalaanbod aansluit op de behoeften en dat taal als vaardigheid bespreekbaar wordt op de werkvloer. Daarnaast stelt het onderzoek vijf randvoorwaarden op om werknemer en werkgever te stimuleren om tot actie over te gaan.

Het onderzoeksrapport en publiekssamenvatting zijn in de bijlage te lezen.