Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

Wat houdt aansluiten bij het Taalakkoord in?

Wanneer u zich aansluit bij het Taalakkoord:

  • Zorgt u voor taaltrainingen voor uw eigen werknemers.
    De invulling (te bereiken doelstelling, soort training, welke werknemers) kan per werkgever verschillen. De adviseurs van de regionale Leerwerkloketten en de taalaanbieders kunnen hierin adviseren.
  • Zet u zich in als ambassadeur van het Taalakkoord.
    U deelt uw ervaringen met het verbeteren van de taalvaardigheid van uw werknemers met anderen en stimuleert hen om het werken aan taalvaardigheid op te nemen in hun personeelsbeleid.
  • Taalaanbieders hebben ervaring met het geven van professionele trainingen taal op de werkvloer. Dit kan voor bepaalde doelgroepen of sectoren of in bepaalde regio's zijn.

Branche- en koepelorganisaties en taalaanbieders/-partners kunnen zich aansluiten als ambassadeur.

Hoe meld ik mijn organisatie aan?

1.     Vul onderstaand formulier in of neem contact op met de contactpersoon van het Leerwerkloket uit uw regio
2.    Wij denken graag met u mee over:
- Uw motivatie
- Acties
- De doelstellingen die u wilt realiseren. 
3.    Lever uw bedrijfslogo aan na akkoord voor toetreding
4.    U ontvangt een certificaat voor ondertekenaars van het Taalakkoord
5.    Zet u in voor het Taalakkoord!
 

Partner
Welke rol vervult uw organisatie?
Geef een beschrijving van de werkzaamheden van uw bedrijf.
Geeft u ook aan in welke sectoren u ervaring heeft met taal op de werkvloer.
Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?

 
Omschrijf hier wat u en uw bedrijf gaan doen om taalachterstand op de werkvloer aan te pakken. Welke acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?
Omschrijf uw acties. Vaak is taalvaardigheid geen doel op zich, maar een middel om andere problemen op te lossen, zoals het vergroten van de veiligheid, het vergroten van doorstroom kansen van medewerkers, het verbeteren van de prestaties en of het verbeteren van de communicatie.
Beschrijf wat uw ervaring is in het aanpakken van taalachterstand op de werkvloer.
Naast het uitvoeren van onze eigen acties gaan wij aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door ervaringen en verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die nog niet Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren.
Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen, zodat er contact met mij kan worden opgenomen.

Als je geen toestemming geeft, kan dit formulier niet verstuurd worden. Je kunt dan contact opnemen met het Leerwerkloket via  taalakkoord@leerwerkloket.nl