Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Toolkit

In gesprek met een adviseur

Wilt u meer informatie over het Taalakoord? Heeft u inhoudelijke vragen over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid? De adviseurs van de regionale Leerwerkloketten adviseren u graag over taal op de werkvloer. U kunt contact opnemen met onze adviseurs via taalakkoord@leerwerkloket.nl.

In gesprek over het Taalakkoord Werkgevers

Als u wilt verkennen of het Taalakkoord bij u past, kunt u in een gesprek met onze adviseurs:

 • uw verwachtingen over het Taalakkoord toetsen;
 • uw ambitie over het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid bespreken;
 • inspiratie opdoen over uw rol als ambassadeur.

In gesprek over het verbeteren van taal op uw werkvloer

Voor het verbeteren van de taalvaardigheid van uw medewerkers, denken onze adviseurs met u mee over:

 • het identificeren en bespreekbaar maken van onvoldoende taalvaardigheid en andere scholingsvraagstukken in uw bedrijf;
 • wat uw organisatie nodig heeft voor het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid in het werk;
 • het vinden van een geschikt (taal)aanbod;

De ervaring laat zien dat een eerste gesprek vaak leidt tot regelmatig sparren. Daarin past dat u de resultaten van uw inspanningen uiteindelijk gezamenlijk evalueert.

In gesprek over scholingsvraagstukken

De adviseurs van de Leerwerkloketten hebben een brede expertise op het gebied van scholing en loopbaanontwikkeling. Zij kunnen u ook adviseren over:

 • om-, her- en bijscholing van personeel;
 • de mogelijkheden van leerwerkarrangementen;
 • loopbaanadvisering;
 • financiële regelingen;
 • mobiliteit.

Kijk voor meer informatie over Leerwerkloketten op www.leerwerkloket.nl.

Argumentenkaart

De argumentenkaarten bieden een overzicht van de baten van investeren in Nederlands op de werkvloer. De kaarten zijn samengesteld op basis van literatuur, onderzoeken en ervaringen van werkgevers. Hier kunt u de argumentenkaarten downloaden en staat per argument uitleg. 

Tips voor ambassadeurs

Het Taalakkoord groeit omdat u als werkgever of brancheorganisatie het belang inziet van investeren in taal. Helpt u ons deze boodschap te delen zodat meer werkgevers zich aansluiten bij het Taalakkoord? Op deze pagina vindt u 5 tips voor ambassadeurs.

Wat levert het op?

Meedoen aan het Taalakkoord kan u veel opleveren. Binnen het Taalakkoord ontmoet u organisaties die uw ambitie delen. Dit leidt tot inspirerende en leerzame ontmoetingen. Hier leest u wat meedoen uw organisatie oplevert.

Hoe doe ik mee

Wilt u zich als werkgever, branche/koepelorganisatie of taalaanbieder aansluiten bij het Taalakkoord? Dan bent u van harte welkom! Hier leest u hoe u onderdeel wordt van het netwerk.

Achtergrondinformatie en onderzoek

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over taal op de werkvloer en onderzoeken die uitgevoerd zijn. Heeft u nieuwe inzichten en onderzoeken, deel deze dan via taalakkoord@leerwerkloket.nl

Taalniveaus

U voert een sollicitatiegesprek en de kandidaat geeft aan dat hij staatsexamen I heeft gedaan. Of u wilt de taalvaardigheid van uw medewerkers meten. Dan krijgt u te maken met verschillende taalniveaus. Dit document licht toe wat deze taalniveaus betekenen.

Taalakkoord Stappenplan

Hier vindt u het stappenplan voor Nederlands op de werkvloer, wat zich focust op het doel, het draagvlak, de inhoud en de vorm.

Taal op de werkvloer en SROI

Taal op de werkvloer trajecten (en andere trajecten basisvaardigheden) die leiden tot een verkorting van de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in beginsel worden afgetrokken van de SROI verplichting. Inzet mogelijkheden voor de werkgever m.b.t. taal op de werkvloer kun je hier lezen.