Taalakkoord Werkgevers houdt op te bestaan

Het landelijk Taalakkoord is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Leerwerkloketten. De Leerwerkloketten stoppen met de uitvoering van het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Het Taalakkoord is een mooie aanzet geweest voor werkgevers en taalaanbieders om bewust met het thema aan de slag te gaan. Taal op de werkvloer blijft onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van de Leerwerkloketten en uiteraard blijven wij bereikbaar voor advies en vragen. Heb je vragen over taal op de werkvloer? Neem dan contact op met het Leerwerkloket bij jou in de buurt. Je vindt jouw Leerwerkloket op www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten

Wat levert meedoen mij op?

Wat levert meedoen mij op?

Meedoen aan het Taalakkoord kan u veel opleveren. Binnen het Taalakkoord ontmoet u organisaties die uw ambitie delen. Dit leidt tot inspirerende en leerzame ontmoetingen.

Wat levert aandacht voor taal op de werkvloer op?

Taalvaardigheid is een belangrijke werknemersvaardigheid. Is deze vaardigheid niet voldoende ontwikkeld, dan heeft dat gevolgen voor het werk. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer neemt het ziekteverzuim af, werken medewerkers veiliger en gaat de productiviteit omhoog omdat er minder fouten worden gemaakt. 

Wat biedt het Taalakkoord Werkgevers?

Naast bovenstaande voordelen van aandacht voor taal op de werkvloer, levert aansluiten bij het Taalakkoord het volgende op:

  • De Leerwerkloketten als aanspreekpunt en sparringpartner. De Leerwerkloketten voeren het Taalakkoord uit en beantwoorden vragen of verwijzen u door naar de juiste partijen. Onze adviseurs helpen u met het identificeren en bespreekbaar maken van taalproblemen. Ook met andere scholingsvragen kunt u bij het Leerwerkloket terecht. 
  • Een groot werkgeversnetwerk met wie u ervaringen deelt. Zo hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.
  • Een certificaat van aansluiting en een bordje voor aan de muur.
  • Inspirerende kennis- en netwerkbijeenkomsten.
  • Exposure.
  • Advies over de financiering van (taal)scholing via de Leerwerkloketten.